Theo Peeters Eigenzinnig in economie

Eigenzinnig in economie cover

Wat is de toekomst van ons land, onze munt, onze financiële wereld? Wat kan het verleden ons hierbij leren? Al te vaak overschaduwt de waan van de dag de maatschappelijke belangen op lange termijn. Zowel de politieke als de ondernemingswereld mist dikwijls het perspectief om vanuit een breder kader naar de samenleving te kijken. De geschiedenis leert ons echter dat het uitstellen van fundamentele beslissingen de situatie alleen maar verergert.In Eigenzinnig in economie schrijft Prof. Theo Peeters vrijuit over de thema’s die zijn professionele leven stuurden. Van de devaluatie van de Belgische frank over de komst van de euro, de staatshervormingen, de explosie van de bankwereld, de opkomende vergrijzing, tot de groei van de universiteit: bij elk van deze cruciale omwentelingen in de Vlaamse, Belgische en Europese economie was hij betrokken. Dat maakt hem meteen de ideale man om in dit knap geschreven boek een langetermijnvisie uit te werken voor onze economie.Theo Peeters
is professor emeritus Internationale Economie aan de KU Leuven, voormalig directievoorzitter van de bank BBL, ere-afgevaardigd bestuurder van KBC, oud-vicevoorzitter van de Hoge Raad van Financiën en oud-voorzitter van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.