Rudy De Leeuw Ongelijk Spel - Verontwaardiging als bouwsteen voor vooruitgang

Rudy De Leeuw is de voorzitter van de socialistische vakbond, het ABVV. Gevreesd om zijn onverschrokken standpunten, maar ook bekend om zijn solidariteit. Soms gehaat omwille van zijn tegendraadsheid, maar soms ook bewonderd omwille van zijn consequent opkomen voor de man in de straat en zijn rechten. Maar het staat als een paal boven water: De Leeuw laat niemand koud. In deze tijden, waar in Vlaanderen, in België, in Europa en in de wereld, rechts het politieke landschap domineert, verpersoonlijkt De Leeuw meer dan wie ook de tegenstem.

In zijn boek Ongelijk Spel – Verontwaardiging als bouwsteen voor vooruitgang (Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts) grijpt hij terug naar de roots van zijn overtuiging, licht hij zijn pragmatisch idealisme toe, verwoordt hij zijn grote bezorgdheid om de sociale toekomst van dit land en verdedigt hij de rol van de vakbond in een periode dat die zwaar onder vuur ligt.