Rob Van de Velde Laat mij A charmeren

Stadsontwikkeling is een belangrijke bevoegdheid voor het schepencollege van elke stad, en dat geldt dus zeker voor Antwerpen, de de facto hoofdstad van Vlaanderen. Over dat thema schreef Rob Van de Velde het boek Laat mij A Charmeren (Uitgeverij Artus).

“De eerste drie jaar met Rob Van de Velde waren spannend,” schrijft burgemeester Bart De Wever in het voorwoord van Laat mij A Charmeren. “Rob smijt zich met volle overgave in de neteligste dossiers en liefst nog in allemaal tegelijk. Met zijn onorthodoxe stijl veroorzaakte hij de nodige opschudding bij bepaalde actiecomités en behoudsgezinde krachten voor wie stilstand de veiligste optie is.”

Maar nu het stof stilaan is gaan liggen, komt er een duidelijker en charmanter beeld tevoorschijn: dat van een stad die volop verandert en vooruitgaat, van een schepen die in een snel tempo stadskankers wegwerkt en vastgeroeste dossiers opnieuw vlot trekt, en die zich niet zo maar neerlegt bij verstikkende regelneverij die stadsontwikkeling herleidt tot procedureslagen.

Laat mij A Charmeren leest als een rondleiding door de inzichten van Rob Van de Velde, maar ook door het Antwerpen van de toekomst. Sommige hoofdstukken behandelen beslissingen die al volop worden uitgevoerd, andere zijn dan weer persoonlijke ideeën van Van de Velde die zeker het bespreken waard zijn.

Rob Van de Velde (°1967) studeerde marketing en handelswetenschappen. Voor hij een actieve rol in de politiek opnam, was hij professioneel actief in de verkoop en marketing van consumptiegoederen, nationaal en internationaal. Sedert 2013 is hij Schepen van de Stad Antwerpen en sedert vorig jaar zetelt hij tevens als Kamerlid.