Rik Torfs Het Vaticaan – Achter de schermen van de Kerk

Voor zijn nieuwste boek Het Vaticaan kreeg de eminente kerkjurist Rik Torfs de unieke kans om te spreken met de gezagdragers in het hart van het instituut Kerk: het Vaticaan, op zoek naar antwoorden op vragen zoals: bestaat er een redding voor de Kerk?

In Het Vaticaan – Achter de schermen van de Kerk gaat Rik Torfs dieper in op de structuren van het Vaticaan, zoals het statuut van de pausen en de Romeinse curie en de voortdurende spanning tussen de hooggestemde evangelische boodschap en de uitoefening van macht om haar te bewaken. Hij zoomt in op de ideeën, op (on)geloof en moraal en de spanning tussen de Vaticaanse positie en die van de lokale kerken, die ethisch vaak andere keuzes maken. Ook de rol van de vrouw en de gevolgen van de schandalen rond seksueel misbruik komen aan bod. Hij peilt naar het hart van de kerkvorsten, naar de spanning tussen hun echte gevoelens en wat ze erover durven te vertellen. Hij schetst ten slotte toekomstperspectieven, waarbij de rol van de traditie, binnenkerkelijke tegenstellingen, maar vooral de inhoud van het geloof worden besproken.