Noël Slangen, Nicolas Bouteca, Remi Vermeiren & Rik Van Cauwelaert Wat een land - Only in Belgium - Vlaams Manifest

2024 is een druk verkiezingsjaar. Op 9 juni stemmen wij voor de Europese, federale en Vlaamse parlementen. De komende maanden gaat u overvallen worden door tal van boeken, geschreven door politici (of hun ghostwriter).

Wij organiseren een uniek Brandtpunt Diner zonder kandidaten, maar wel met vier eminente auteurs. De komende maanden publiceren Noël Slangen, Remi Vermeiren en Nicolas Bouteca elk een interessant boek. Rik Van Cauwelaert interviewt hen daarover én over de komende verkiezingen.

 

In Wat een land houdt Noël Slangen, gewezen adviseur van liefst zes premiers, een hoopvol betoog over dit land, zijn burgers en zijn leiders. In de aanloop naar de zoveelste moeder aller verkiezingen fileert hij de netelige situatie waarin België zich bevindt. Raken de centrumpartijen nog uit hun verdwazing, of zijn de extremen het enige alternatief? Waarom lijken traditionele partijen zo onmachtig? En waar zit de knoop in het weefwerk van onze natie? Een spannend boek over particratie, politiek talent, spartelende overheidsdiensten en de strijd tussen ideologie en steekvlampolitiek.

Weinig Belgen liggen wakker van staatshervormingen. Politici zouden zich beter met de ‘echte’ problemen van de mensen bezighouden, klinkt het vaak. Hoe je die natie organiseert, vormt nochtans de basis om het politieke spel te kunnen spelen. Prof. Nicolas Bouteca slaat in Only in Belgium het stof van de Belgische staatshervorming af, door de onwaarschijnlijke geschiedenis ervan te vertellen en de belangrijkste hedendaagse discussies toe te lichten. Waarom is dat federalisme eigenlijk nodig? Zouden we niet beter terugkeren naar de goede oude tijd van het unitaire België? Of is er een tussenweg mogelijk door zaken te herfederaliseren? Om al die vragen te kunnen beantwoorden is een inkijk in de ontstaansgeschiedenis onontbeerlijk. Only in Belgium brengt levendig de politieke geschiedenis van België: het verhaal begint in 1830, loopt tot op vandaag en kijkt vooruit naar de verkiezingen van juni.

België is geëvolueerd tot een moeilijk bestuurbaar land, stelt Remi Vermeiren vast in Vlaams Manifest. Dat is het gevolg van politieke en sociaaleconomische tegenstellingen tussen de deelgebieden, die doeltreffende besluitvorming belemmeren, en van een democratisch deficit dat Vlaanderen verlamt. Hoge belastingen gaan gepaard met hoge schulden om de overheidsuitgaven te dekken. En toch schiet het land tekort in de uitoefening van essentiële taken zoals justitie, veiligheid, defensie en investeringen in toekomstige groei. Confronterende verschillen verhinderen een noodzakelijk minimum aan homogeniteit. Wat leidt tot onder meer financieel onverantwoord gedrag in bepaalde regio’s. Hoe zou België kunnen omgaan met uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering? Remi Vermeiren illustreert, becijfert en verklaart dit alles helder in Vlaams Manifest. Hij bepleit diepgaande hervormingen en bespreekt drie alternatieven voor de huidige structuren: unitarisme, opdeling of grondige regionalisering.