Mark Elchardus Reset – Over identiteit, gemeenschap en democratie

Mark Elchardus, één van de befaamdste sociologen in Vlaanderen en Nederland, schreef met Reset zijn opus magnum. In ruim zeshonderd bladzijden schrijft hij helder en boeiend over actuele thema’s en uitdagingen die iedereen beroeren, zoals identiteit, gemeenschap en democratie.

“In de Lage Landen is Reset ongetwijfeld één van de belangrijkste politieke boeken van de afgelopen decennia. Hopelijk lezen de Europese plannenmakers mee.” Rik Van Cauwelaert.

Europa kende na de Tweede Wereldoorlog een periode van grote vooruitgang gekenmerkt door toenemende gelijkheid, stijgende productiviteit, expansie van het onderwijs en fundamentele wetenschappelijke en technologische doorbraken. Maar in de jaren zeventig begon het tij te keren. In de eerste periode was het beleid gericht op de gemeenschap; in de tweede was het (neo)liberaal. De productiviteit slabakte en de ongelijkheid en crisisgevoeligheid van de economie namen toe.

Het nieuwe neoliberale regime droeg bij tot instabiliteit in Afrika en het Midden-Oosten, tot massale illegale migratie ook. In tal van westerse landen groeide de interne verdeeldheid.

Sinds 2008 is dit regime in diepe crisis. De vertrouwde vormen van gemeenschapsdenken – christendemocratie en sociaaldemocratie – zijn inmiddels zodanig geliberaliseerd dat zij niet in staat blijken terug te keren naar een beleid gestoeld op gemeenschapsdenken. Die taak valt vandaag het nationalisme te beurt.

 

 

copyright foto auteur: uitgeverij Ertsberg