Leo Neels en Ivan Van de Cloot Een Plan voor het Land – Waarover de verkiezingen echt gaan

Verkiezingen 2019: Waar draaien ze om?

België kan beter, en moet beter presteren. We hebben het potentieel daartoe, maar onderbenutten het. Het ambitieniveau in ons beleid kan en moet naar boven. Dat vergt visie en inbreng van allen: burgers, middenveld en politici. Het vergt ook de moed om te veranderen.

Ons doel moet zijn om aan onze kinderen en kleinkinderen, zonder uitzondering, dezelfde welvaart en kansen te bieden dan die babyboomersgeneratie had. Voor 10 maatschappelijke werven geeft de denktank Itinera de analyse en concrete aanbevelingen voor een beter beleid.