Johan Vande Lanotte De Stad is de Wereld – Wat we vandaag delen

Alle grote vragen en uitdagingen van vandaag worden het scherpst zichtbaar in onze steden. We wonen er samen, maar leven naast elkaar. Niet zelden zetten we ons tegen elkaar af. Het lijkt er sterk op dat we behoefte hebben aan een externe vijand om tevreden te zijn met onszelf. Johan Vande Lanotte vraagt zich af hoe we kunnen ontsnappen aan het wij-zij-denken. Als overtuigd pragmaticus vindt hij heel wat antwoorden in aangepaste vormen van stedelijk beleid. Hij beschrijft in De stad is de wereld (Uitgeverij Polis) heel concreet hoe we verschillen in leeftijd, religie, afkomst en klasse kunnen omvormen tot positieve gemeenschappelijkheid. Die nieuwe sokkel van de samenleving staat voor Johan Vande Lanotte in onze steden.

Johan Vande Lanotte (1955) studeerde Politieke & Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doctoreerde in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Gent. Hij was achtereenvolgens kabinetschef, Vice-eersteminister, Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, Minister van Overheidsbedrijven en Minister van Economie, Consumentenzaken en de Noordzee. In 2006 werd hij benoemd tot Minister van Staat. Hij was voorzitter van de sp.a van 2005 tot 2007. Thans is hij buitengewoon hoogleraar grondwettelijk recht aan de Universiteit Gent en burgemeester van Oostende.