Johan Van Overtveldt The Mystic Hand

In zijn tiende boek The Mystic Hand schrijft Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt hoe de centrale bankiers met vallen en opstaan de wereldeconomie in de XXIste eeuw proberen vorm te geven. Op dit 344ste Brandtpunt Diner gaat Van Overtveldt in debat met Jan Smets, Ere-Gouverneur van de Nationale Bank van België. Zij worden ingeleid door Geert Noels, CEO en Hoofdeconoom van Econopolis. Dit belooft een bijzonder boeiende debatavond te worden!

Centrale bankiers hebben de afgelopen decennia een ongekende status verworven. Vooral sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 houdt de wereld de adem in telkens wanneer zij nieuwe beleidsinterventies aankondigen. Gezien het ondoorzichtige karakter van de geldhoeveelheid is de ‘mystieke hand’ van centrale bankiers overal voelbaar. Nooit eerder is het beleid van centrale banken zo bepalend geweest, schrijft gewezen Federaal Financiënminister Johan Van Overtveldt, niet alleen voor de financiële markten, maar ook voor de nationale economieën en het algemeen welzijn.

The Mystic Hand schetst knap de wijze waarop centrale bankiers de kneepjes van hun vak hebben geleerd, afgeleerd, opnieuw geleerd en nog steeds moeten leren.

In de financiële crisis van 2008 hebben centrale bankiers de wereld gered van een herhaling van de Grote Depressie van de vorige eeuw. Maar toen het ergste achter de rug was, bleven de centrale bankiers een onconventioneel monetair beleid voeren – zelfs tot negatieve beleidsrentevoeten en massale interventies op de obligatiemarkten, wat resulteerde in voortdurende injecties van liquiditeit.

Tijdens de Covid-19 pandemie verdubbelden de meeste centrale bankiers de intensiteit van dit soort beleid. Hoewel de financiële crisis hen ertoe noopte doortastend op te treden, kan volgens Van Overtveldt niet langer worden ontkend dat de gevolgen van dit expansieve monetaire beleid tot grote problemen heeft geleid. Het centralebankenbeleid van het jongste anderhalf decennium heeft geleid tot een onophoudelijke opbouw van hefboomwerking en schuld, tot speculatieve zeepbellen in verschillende markten, tot ondermijning van de bereidheid van politieke autoriteiten om hun begroting op orde te brengen, tot een zombificatie van de economie, de groei van schaduwbankactiviteiten, en tot groeiende ongelijkheid in de wereld.

Centrale bankiers staan op een cruciaal keerpunt voor de toekomst van hun beroep, en nog meer voor de toekomst van onze economie. Er moeten nieuwe lessen worden geleerd. Onze toekomst hangt af van de vraag of dit de juiste lessen zijn.