Herman Van Rompuy Mijmeringen

Herman Van Rompuy was voorzitter van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders. In zijn nieuwste boek Mijmeringen biedt hij de lezer een openhartige inkijk in zijn geestelijk leven. Hij kan terugblikken op een bijzonder rijk gevuld leven, maar hij is nog steeds op zoek naar zingeving, verstilling en ontroering. Dit boek bevat ook honderd nieuwe haiku’s.

Vier decennia lang was Herman Van Rompuy politiek actief. Zijn engagement in de christendemocratische beweging was al die tijd gestoeld op waarden en gevoelens die hij vanaf 1998 in de vorm van dagboekaantekeningen en haiku’s onder woorden bracht. Terwijl hij midden in de maalstroom van het politieke leven stond, kwam hij op papier tot verstilling, inzicht en onthechting. In de periode waarin de hier verzamelde teksten ontstonden, stond hij eerst aan de absolute top van het Belgische en later ook het Europese politieke toneel. In Mijmeringen verbindt Herman Van Rompuy gebeurtenissen, ontmoetingen en dingen die hij hoort of leest aan bespiegelingen over kunst, politiek, filosofie, literatuur, geloof en het leven in het algemeen. De ene keer beschouwend, de andere keer poëtisch. De bestendige zoektocht naar goedheid, waarheid en schoonheid.