Herman Van Rompuy Europa in de storm

Europa in de storm

Eind 2009 werd Herman Van Rompuy verkozen tot voorzitter van de Europese Raad. Nu, aan het eind van zijn ambtstermijn, na vier jaar aan de top van Europa, schrijft hij op basis van zijn ervaringen een krachtig essay over het verleden én de toekomst van Europa.


Het grootste deel van zijn energie tijdens zijn jaren als President van Europa ging naar de financiële crisis die de eurozone bedreigde. Van Rompuy vertelt hoe de Europese leiders te werk gingen om de storm te bedwingen en de euro te redden. Ook de rol van Europa in een steeds veranderende wereld komt aan bod. Net zoals de verwachtingen, ervaringen en teleurstellingen van de Europeanen zelf.

Wijs en gevat gaat hij geen enkele delicate vraag of onderwerp uit de weg. Hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid en welvaart in de Europese Unie?  En hoe kan de Unie op een ogenblik van twijfel de burgers van Europa ervan overtuigen dat de toekomst ligt in Europese samenwerking?  Europa in de storm (Uitgeverij Davidsfonds) geeft een uniek en boeiend inzicht in het belang, de werking en de toekomst van Europa. Zo ziet Van Rompuy Europa sterker uit de crisis komen als de onmisbare drager van de welvaart  voor de volgende generatie.