Herman Daems De Uitgeputte Overheid – Waarom het beleid stokt.

Onze maatschappij is misnoegd. Het populisme groeit. Kan het dat die twee evoluties gevolgen zijn van uitgeputte overheden in België en Europa? Vanuit die stelling vertrekt Herman Daems in zijn nieuwste boek De Uitgeputte Overheid – Waarom het beleid stokt (Uitgeverij LannooCampus). Mobiliteit, immigratie en integratie, concurrentievermogen, publieke financiën, klimaatontwikkeling: het zijn stuk voor stuk collectieve problemen die al jaren geen afdoende oplossing krijgen. De overheid is machteloos, zit door gebrekkig beheer bijna zonder middelen en wordt opgejaagd door media en belangengroepen. In De uitgeputte overheid pleit Prof. Daems voor een inclusief kapitalisme als maatschappelijk systeem, met een kleine daadkrachtige overheid en een convergentie tussen de profit- en non-profitsector. Het boek ontrafelt de paradox van België en legt de diepere oorzaken van de huidige malaise bloot, maar het toont ook dat er hoop is.

Herman Daems was professor aan de KU Leuven, waar hij nu voorzitter van de raad van bestuur is. Hij doceerde o.m. aan Harvard Business School en IESE in Barcelona. Sinds 1990 vervulde hij talrijke bestuursmandaten, o.a. bij GIMV en Barco. Nu is hij nog voorzitter van BNP Paribas Fortis.