Edward De Maesschalck Leuven en zijn colleges

Studenten komen al eeuwenlang uit alle windstreken naar de KU Leuven, gesticht in 1425. Erasmus, Dodoens, Vesalius, Mercator, zelfs paus Adrianus van Utrecht, zaten er op de studiebanken. Leuven was hèt trefpunt van het intellectuele leven in de Nederlanden. Edward De Maesschalck geeft tijdens een uitzonderlijke rondleiding een verrassend en vernieuwend beeld van een tot nu onderbelicht maar belangrijk facet van de universiteitsgeschiedenis. U ontvangt tevens zijn nieuwste boek: Leuven en zijn colleges.

De colleges werden gesticht door weldoeners die hun bezittingen voorbestemden om tot ver na hun dood te voorzien in kost en inwoning voor familieleden, streekgenoten of gewoon voor arme studenten. Het was mecenaat avant-la-lettre, een zeldzame kans om de maatschappelijke ladder op te klimmen.

Iedereen kent de befaamde colleges van Cambridge en Oxford. Op deze unieke Brandtpunt rondleiding leert u de colleges van Leuven kennen!

Edward De Maesschalck, studeerde geschiedenis in Leuven en Parijs. Hij behaalde een doctoraat Wijsbegeerte & Letteren in 1977. Tot 1979 was hij assistent aan de KU Leuven. Daarna werd hij programmamaker voor de openbare omroep. Thans is hij full-time auteur en publiceerde hij spraakmakende boeken over de Bourgondische vorsten, de Graven van Vlaanderen en de Habsburgers.