Derk Jan Eppink Het rijk der kleine koningen — achter de schermen van het Europees parlement

het rijk der kleine koningen

In 2009 werd oud-journalist Derk Jan Eppink gekozen in het Europees Parlement. Eppink, voormalige rechterhand van Europees Commissaris Frits Bolkestein, zetelde vijf jaar in het Europees Parlement namens de Lijst Dedecker. In Het rijk der kleine koningen – Achter de schermen van het Europees Parlement (Uitgeverij Pelckmans) analyseert Eppink in zijn eigen, onnavolgbare stijl de werking van de vele Europese instellingen, beschouwt hij de eurocrisis, staat hij stil bij de eurofiele geloofsgemeenschap en bij de uitdagingen waar de EU in het algemeen en de Europese democratie in het bijzonder voorstaan. Hoe representatief is het Europees Parlement eigenlijk?


Eppink schrijft met oog voor detail. De macht van maîtresses, Nigel Farage en Herman Van Rompuy, achterkamertjes en kantoren met douche, Straatsburg en Brussel, dag- en andere vergoedingen, de Brusselse afkeer van Nederland. Elk aspect van het dagelijkse leven in de Europese bubbel, hoog verheven boven de Europese burgers, komt aan bod.


Voor het eerst komen we te weten waarom enkele Europese fractieleiders ‘sancties’ wilden nemen tegen Nederland en hoe Bart De Wever en de N-VA zich in de armen wierpen van David Cameron en de Britse Conservatieven. En de soap, waarin Guy Verhofstadt en Eppink al twintig jaar hun rol spelen, wordt vervolgd in dit ophefmakende boek.


Frits Bolkestein schreef het Woord Vooraf.


Derk Jan Eppink was Europees Parlementslid voor de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ERC). Voorheen was hij kabinetsmedewerker van de Europese Commissarissen Frits Bolkestein en Siim Kallas. Hij was ook jarenlang politiek verslaggever bij NRC Handelsblad en De Standaard. Momenteel werkt hij bij een Amerikaanse denktank in New York en is hij columnist van De Volkskrant en Jalta.