Danny Pieters Uitgesproken

Als hoogleraar in de rechten spreekt Danny Pieters na 47 jaar academische carrière vrijuit over wat hem gedurende die hele periode heeft verwonderd en verontwaardigd. Terugblikkend op zijn leven en werken – hij was ook Senaatsvoorzitter, federaal parlementslid en Vice-Rector – poneert hij in zijn nieuwste boek Uitgesproken 47 scherpe stellingen over Vlaanderen en Europa.

In deze stellingen pleit Danny Pieters voor een meer atletische overheid, een nieuw Europa en het centraal stellen van werkzaamheid en solidariteit. Hij geeft ook een aantal ideeën mee over recht en gerechtigheid, cultuur, taal, onderwijs en onderzoek. Elke stelling staat op zich, maar alle zijn ze uitgesproken. Heel wat stellingen staan haaks op de tijdsgeest of strijden met sommige gevestigde belangen en machten. Zijn boek Uitgesproken is meteen één grote uitnodiging tot verder maatschappelijk debat.

Enkele stellingen: Je eigen taal en cultuur bescherm je niet door op jezelf terug te plooien. – Maak iemands geslacht een louter medisch gegeven. – Ondernemingen zijn niet alleen van wie erin geïnvesteerd heeft. – Een modern gerechtelijk apparaat verenigt goede en snelle rechtspraak. – Geen volledig vrije keuze inzake afstand van fundamentele rechten.