In Front brengt VTM-journalist Robin Ramaekers het spannende relaas over zijn gevaarlijke job als oorlogsjournalist. Hij schreef een openhartig boek, dat tevens een manifest is over het belang van onafhankelijke journalistiek. Een niet te missen Brandtpunt!

Al twee decennia trekt Robin Ramaekers van de ene brandhaard naar de andere. Overal ter wereld probeert hij het nieuws te brengen te midden van geweld, propaganda en intimidatie. Soms met empathie, dan weer met de nodige afstand brengt hij verslag uit over vaak gruwelijke, mensonterende gebeurtenissen. Hij zag voor zijn ogen hoe extremisme en verschuivende machtsverhoudingen nieuwe frontlijnen deden ontstaan.

In Front kijkt hij terug op die twintig jaar en vertelt over de uitdagingen eigen aan zijn vak, over hoe mensen vaak het verschil maken, en over de voortdurende zoektocht naar zin en onzin. Hij brengt openhartig zijn successen en mislukkingen in kaart en spaart daarbij geen zelfkritiek. Front is een manifest over de kracht en het belang van journalistiek in een steeds veranderende wereld.

 

Fotograaf: Stephan Vanfleteren2024 is een druk verkiezingsjaar. Op 9 juni stemmen wij voor de Europese, federale en Vlaamse parlementen. De komende maanden gaat u overvallen worden door tal van boeken, geschreven door politici (of hun ghostwriter).

Wij organiseren een uniek Brandtpunt Diner zonder kandidaten, maar wel met vier eminente auteurs. De komende maanden publiceren Noël Slangen, Remi Vermeiren en Nicolas Bouteca elk een interessant boek. Rik Van Cauwelaert interviewt hen daarover én over de komende verkiezingen.

 

In Wat een land houdt Noël Slangen, gewezen adviseur van liefst zes premiers, een hoopvol betoog over dit land, zijn burgers en zijn leiders. In de aanloop naar de zoveelste moeder aller verkiezingen fileert hij de netelige situatie waarin België zich bevindt. Raken de centrumpartijen nog uit hun verdwazing, of zijn de extremen het enige alternatief? Waarom lijken traditionele partijen zo onmachtig? En waar zit de knoop in het weefwerk van onze natie? Een spannend boek over particratie, politiek talent, spartelende overheidsdiensten en de strijd tussen ideologie en steekvlampolitiek.

Weinig Belgen liggen wakker van staatshervormingen. Politici zouden zich beter met de ‘echte’ problemen van de mensen bezighouden, klinkt het vaak. Hoe je die natie organiseert, vormt nochtans de basis om het politieke spel te kunnen spelen. Prof. Nicolas Bouteca slaat in Only in Belgium het stof van de Belgische staatshervorming af, door de onwaarschijnlijke geschiedenis ervan te vertellen en de belangrijkste hedendaagse discussies toe te lichten. Waarom is dat federalisme eigenlijk nodig? Zouden we niet beter terugkeren naar de goede oude tijd van het unitaire België? Of is er een tussenweg mogelijk door zaken te herfederaliseren? Om al die vragen te kunnen beantwoorden is een inkijk in de ontstaansgeschiedenis onontbeerlijk. Only in Belgium brengt levendig de politieke geschiedenis van België: het verhaal begint in 1830, loopt tot op vandaag en kijkt vooruit naar de verkiezingen van juni.

België is geëvolueerd tot een moeilijk bestuurbaar land, stelt Remi Vermeiren vast in Vlaams Manifest. Dat is het gevolg van politieke en sociaaleconomische tegenstellingen tussen de deelgebieden, die doeltreffende besluitvorming belemmeren, en van een democratisch deficit dat Vlaanderen verlamt. Hoge belastingen gaan gepaard met hoge schulden om de overheidsuitgaven te dekken. En toch schiet het land tekort in de uitoefening van essentiële taken zoals justitie, veiligheid, defensie en investeringen in toekomstige groei. Confronterende verschillen verhinderen een noodzakelijk minimum aan homogeniteit. Wat leidt tot onder meer financieel onverantwoord gedrag in bepaalde regio’s. Hoe zou België kunnen omgaan met uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering? Remi Vermeiren illustreert, becijfert en verklaart dit alles helder in Vlaams Manifest. Hij bepleit diepgaande hervormingen en bespreekt drie alternatieven voor de huidige structuren: unitarisme, opdeling of grondige regionalisering.Voor zijn nieuwste boek Het Vaticaan kreeg de eminente kerkjurist Rik Torfs de unieke kans om te spreken met de gezagdragers in het hart van het instituut Kerk: het Vaticaan, op zoek naar antwoorden op vragen zoals: bestaat er een redding voor de Kerk?

In Het Vaticaan – Achter de schermen van de Kerk gaat Rik Torfs dieper in op de structuren van het Vaticaan, zoals het statuut van de pausen en de Romeinse curie en de voortdurende spanning tussen de hooggestemde evangelische boodschap en de uitoefening van macht om haar te bewaken. Hij zoomt in op de ideeën, op (on)geloof en moraal en de spanning tussen de Vaticaanse positie en die van de lokale kerken, die ethisch vaak andere keuzes maken. Ook de rol van de vrouw en de gevolgen van de schandalen rond seksueel misbruik komen aan bod. Hij peilt naar het hart van de kerkvorsten, naar de spanning tussen hun echte gevoelens en wat ze erover durven te vertellen. Hij schetst ten slotte toekomstperspectieven, waarbij de rol van de traditie, binnenkerkelijke tegenstellingen, maar vooral de inhoud van het geloof worden besproken.Vlaanderen heeft zichzelf vastgereden. Snelwegen slibben dicht. De NMBS is ontspoord: treinen rijden niet op tijd of helemaal niet. De Lijn mist vaak de bus. Buurtbewoners van de luchthaven van Zaventem klagen over lawaaierige vluchten. Vlaanderen zit met een mobiliteitsknoop in zijn maag. Hoe is het zo ver kunnen komen? Hoe krijgen we deze knoop ontward? Marc Descheemaecker ontleedt in zijn nieuwste boek Dood spoor de chaos en stelt meteen concrete oplossingen voor.

 

“De auteur kent de mobiliteitsbedrijven als niet één, en durft structurele oplossingen aan te reiken. Recht voor de raap.” – Johnny Thys, voormalig CEO Bpost

 

Marc Descheemaecker beseft als geen ander dat we vandaag een crisis van het mobiliteitsbeleid beleven. Uit eerste hand vertelt hij in Dood spoor – Ideeën van een dwarsligger een verhaal van politieke compromiscultuur, absurde benoemingen, halfslachtige maatregelen en vele versnipperde bevoegdheidsniveaus. Hij maakt een glasheldere maar confronterende analyse van ons openbaar vervoer, waar te weinig aandacht is voor gezonde bedrijfsvoering en een te grote volgzaamheid naar de politieke dogma’s van de dag.

Met concrete, uit het leven gegrepen anekdotes en kritische observaties schetst hij een onverbloemd beeld van enkele van de grootste Belgische en Vlaamse overheidsinstellingen. Het blijft niet bij een terugblik. Hij zet zich ook aan de tekentafel en ontwerpt een totaalvisie voor betere mobiliteit in de nabije toekomst in Vlaanderen en België. Saneren, responsabiliseren en structurele hervormingen moeten ons land terug op de rails zetten. Descheemaecker breekt een lans voor een beter beleid, duidelijke verantwoordelijkheden, vereenvoudiging en kostenbewustzijn, en vooral transparantie.In Grootmacht Europa toont Marc De Vos aan hoe de missie en de identiteit van de EU transformeert: van een Europese gemeenschap in een geostrategische coalitie van Europese en Euraziatische landen, van een waardenunie in een machtsunie, en van een marktproject in een staatsproject.

Europa is op weg naar de status van federale grootmacht in een nieuwe wereldorde. Alleen gebeurt dat nagenoeg onopgemerkt, als reactie op externe crises en boven de hoofden van de Europese burgers. Marc De Vos legt de vinger op de zere wonden van de nieuwe EU: de spanning tussen waarden en belangen, tussen geografie en geopolitiek, tussen democratie en technocratie, tussen markt en staat, en tussen Europese lidstaten onderling. Als haar feitelijke omwenteling niet doordringt in een democratische politieke structuur, dreigt een crisis van legitimiteit die uiteindelijk de Europese Unie zelf kan bedreigen.Alexander De Croo was de voorbije jaren noodgedwongen een crisispremier. Een pandemie, een oorlog in Europa (voor het eerst in 75 jaar), een klimaat dat steeds verder opwarmt. Toch is hij er – als onverbeterlijke vooruitgangsdenker – in zijn nieuwste boek Waarom het beste nog moet komen meer dan ooit van overtuigd dat morgen beter zal zijn dan vandaag. De Eerste Minister stelt zijn boek in Antwerpse première voor op Brandtpunt!

In Waarom het beste nog moet komen gaat Alexander De Croo radicaal in tegen doemdenken, nationalisme en afbraakpolitiek: “Ons land barst van het talent. Geef mensen vrijheid en vertrouwen, bundel de krachten en we kunnen boven ons gewicht blijven boksen.” De Premier vertelt waar zijn onverwoestbare vooruitgangsgeloof vandaan komt en hoe het in de Wetstraat 16 alleen maar sterker werd. Maar hij blikt ook vooruit naar de toekomst: “Hoe bewaken we onze vrijheid en versterken we onze democratie? Hoe herstellen we de sociale lift voor de komende generaties? Hoe overstijgen we de polarisatie en maken we samenwerken opnieuw sexy?” Wat we samen doen, doen we beter is een pleidooi om geen millimeter in te boeten op onze waarden. Om niet in onze schulp te kruipen, maar om meer dan ooit uit te gaan van onze eigen sterkte.

 

 

Fotograaf © Martin Bertrand-AvalonKoen Geens is een veelzijdig man: hoogleraar, topadvocaat, minister en auteur. In zijn nieuwste boek Gedacht schrijft hij: “Er is geen reden tot angst, want het is nog nooit zo goed geweest.” Geens zou Geens niet zijn, indien hij er in één adem aan toevoegt: “Wel is er reden tot hoop, want het kan nog veel beter.”

De jongste tien jaar maakten we de ene crisis na de andere door. Tegelijkertijd bieden crises ook kansen op vooruitgang. Grijpen we ze niet aan om toekomst te maken, dan komen ze vaak terug als onverwerkt verleden. In Gedacht overschouwt Koen Geens het voorbije decennium in gevatte dagboekstijl. Over schoonheid (van film tot sport), hoop (in geluk en verdriet), en de noodzaak van de blik op een gezamenlijke toekomst (van geschiedenis tot wetenschap), voor jong en oud. Dit boek bevat de gedachten van een bevoorrecht getuige: een vooraanstaand academicus, een toppoliticus, maar bovenal een optimist met een vleugje weemoed.

Op Brandtpunt geeft hij, vertrekkend vanuit Gedacht, tevens zijn visie op de politieke situatie in binnen- en buitenland, en blikt hij vooruit naar 2024, wanneer België Europees voorzitter is en belangrijke verkiezingen op het programma staan.Al meer dan 40 jaar is Dany Verstraeten een bevoorrechte getuige in het Vlaamse medialandschap. Sinds de lancering van VTM in 1989 is hij als anker van het VTM-Nieuws een vertrouwd gezicht. In Verankerd neemt hij u mee achter de schermen van VTM.
Hij wordt ingeleid door Christian Van Thillo, Uitvoerend Voorzitter van DPG Media, de groep waarvan VTM deel uitmaakt. Voor dit uitzonderlijk Brandtpunt zijn wij te gast bij DPG.

Het ontstaan en de groei van VTM in ‘t algemeen en het VTM-Nieuws in ‘t bijzonder zijn een succesverhaal, dat weliswaar gepaard ging met vallen en opstaan. Weinigen hebben zoals Dany Verstraeten zo’n lange staat van dienst als nieuwsanker en een beter overzicht van de evoluties die het tv-nieuws in al die jaren heeft doorgemaakt. In Verankerd leest u dat Verstraeten als tiener al geconfronteerd werd met bepaalde wetmatigheden van de journalistiek. U verneemt hoe hij bij de openbare omroep de basis legde voor z’n latere tv-carrière bij VTM. Hij kruidt zijn boeiend verhaal met anekdotes die tot de verbeelding spreken.

“Een boeiend overzicht van een cruciaal stuk televisiegeschiedenis van Vlaanderen, van de geboorte van VTM tot nu, aan de hand van de carrière van één van de beste ankers van Vlaanderen, Dany Verstraeten.” — Ivan De Vadder, auteur en journalist VRT Is Nederland nog steeds een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld? En blijft België, de gespleten zuiderbuur, als vanouds aanmodderen zonder veel zicht op beterschap? In Ligt het aan ons? gaat Dirk Achten op zoek naar het antwoord op de vraag waarom Nederlanders en Belgen hun land anders organiseren. Hij is daarvoor de geknipte man: hij was onder meer hoofdredacteur van De Standaard, Voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken en onze ambassadeur in Nederland.

Gastheer voor dit Brandtpunt is niet toevallig Van Lanschot. Deze bank, opgericht in 1737, is inmiddels ook hier een vaste waarde voor zowel Vlamingen als Nederbelgen.

Er zijn veel verschillen tussen Nederland en België, twee buurlanden waar dezelfde taal wordt gesproken. Verschillen die zich onvermijdelijk vertalen in de manier waarop de twee landen worden bestuurd. Nederland lijkt zijn ruimtelijke ordening goed op orde te hebben, maar de woningnood is er al jaren schrijnend en neemt nog toe. In het slordig volgebouwde Belgische landschap zijn geen weidse einders, maar structurele woningnood is er ook niet. Wat zegt dat verschil in organisatie over de bestuurscultuur in beide landen? Staat Nederland bol van de regelneverij en is België een paradijs voor eigengereide arrangeurs? Wat is de plaats van de politiek in dat geheel? In Ligt het aan ons? Waarom Nederlanders en Belgen hun land anders organiseren gaat Dirk Achten op zoek naar de oorzaken en de achtergronden van de gelijkenissen én de verschillen in bestuurscultuur tussen beide landen. Naar wat goed en wat misschien minder goed loopt. In de hoop dat het toch beter kan.Met Het Verhaal van Antwerpen neemt Bart De Wever u mee op een bijzondere reis naar het verleden van de Koekenstad. De Burgemeester beschrijft levendig hoe de vroegere Sinjoren omgingen met de uitdagingen en opportuniteiten van hun tijd. Alle keuzes die ze maakten, groot en klein, leidden tot het Antwerpen van vandaag. Hij laat u grondiger met hen kennismaken, zodat de lezer die beter begrijpt. Dat zal ons hopelijk wapenen om met meer kennis en empathie de keuzes te maken die het Antwerpen van morgen zullen bepalen.

Bart De Wever vertelt 33 verhalen over Antwerpen, van kleine anekdotes tot wereldschokkende gebeurtenissen. Hij schrijft over de voorhuid van Christus en een negentiende-eeuwse professor die bij kaarslicht schilderijen van Rubens opsmukte. Over een Antwerpse kandidaat die in 1831 koning van België wilde worden. Over vreselijke ziekten, verdacht vastgoed en polarisering in de pers.

Het verhaal van Antwerpen geeft inzicht in de geschiedenis van de stad. Bart De Wever vertelt waar we vandaan komen, helpt ons te begrijpen wie we zijn en biedt inspiratie om te beseffen wie we willen worden. Uit de verhalen blijkt een liefde voor de stad en een liefde voor de stadsgemeenschap die er thuis is.Guillaume Van der Stighelen vertelt in Rozeke het verhaal van zijn familie. Hoewel dit zijn romandebuut is, is dit boek gebaseerd op historische archieven en familiedocumenten. Dit boek brengt de lezer terug naar het Vlaanderen van de vorige eeuwwisseling.

Guillaume Van der Stighelen komt uit een grote familie, waarin de waarheid zelden wordt verteld zoals die is. Als een tante zei dat bonpapa stinkend rijk was geworden met sanitair voor openbare gebouwen, zei een tweede dat dat was omdat hij de enige aannemer was die tijdens de Eerste Wereldoorlog niet voor de Duitsers had gewerkt, waarop een derde uitriep: “Hij heeft anders genoeg geprobeerd.”

Rozeke vertelt het verhaal van Gwillemke, een verlegen jongetje dat in de negentiende eeuw in een gezin van eenvoudige ambachtslui wordt geboren, maar er in de twintigste eeuw in slaagt carrière te maken als aannemer in sanitair. Hij is het middelpunt van een reusachtige familie, met zonen en dochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen, neven en nichten en aangetrouwd grut. Hij is even eigengereid als sympathiek, even dwars als meegaand. Maar op het einde van zijn leven blijkt de rijke vooral een oude man vol verborgen leed en schuldgevoelens…

Inspiratie vond Guillaume Van der Stighelen in historische archieven, foto’s, persoonlijke familiedocumenten en veel vage herinneringen aan wat vroeger op familiefeesten werd verteld over de overgrootvader naar wie hij werd vernoemd. Dankzij historisch onderzoek katapulteert hij de lezers terug naar het Vlaanderen rond de vorige eeuwwisseling, met al haar sociale, politieke en morele veranderingenRozeke is ontroerend, humoristisch, maar vooral authentiek, met het leven van de gewone mens centraal.

 

 

Foto auteur (c) Soetkin Bulcke en Pierre De ClercqU bent nog op zoek naar een origineel geschenk voor onder de kerstboom? Voor u zelf of om cadeau te doen aan familie of vrienden? Wil u uw collega’s of klanten verwennen met eens iets anders dan de obligate fles champagne of één of andere anonieme cadeaubon?

Dan hebben wij voor u het ideale present: een exclusief en boeiend boekenpakket! Zes prachtig uitgegeven publicaties over economie, management kunst en geschiedenis zullen u – en uw familie, vrienden, collega’s en klanten – vele uren inspiratie, verwondering en ontspanning bieden, tijdens de komende feestdagen en lang daarna. Want: boeken zijn voor eeuwig!

  • Monumentaal – De wereldgeschiedenis in 168 Monumenten – Kerstin Majewski

  • De kracht van een crisis – Karel Vinck & Wim Van den Eynde

  • World Press Photo boek 2022

  • 100 Meesterwerken Nederlandse en Vlaamse kunst – Codart Canon

  • De winst paradox – Jan Eeckhout

  • Piraten van de noordzee – Alban Van der Straten


Wij bieden u dit exclusief eindejaarpakket aan voor slechts 99€ (alles inbegrepen: BTW, verpakking en verzending). In de boekhandel kosten deze boeken samen meer dan 195€.Het nieuwste boek De Adel en de Nazi’s van Prof. Stephan Malinowski is een aanklacht tegen tegen de rol van de Duitse keizerlijke familie in de Tweede Wereldoorlog. Prof. Malinowski, Hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Edinburg (Schotland) en winnaar van de Deutscher Sachbuchpreis, de belangrijkste prijs voor non-fictie in Duitsland komt speciaal naar Brandtpunt om zijn nieuwste boek in première voor te stellen in Vlaanderen (voertaal: Engels).

‘Baanbrekend. Stephan Malinowski maakt duidelijk hoe de Duitse keizerlijke familie Hitler in het zadel heeft geholpen.’ Süddeutsche Zeitung.

‘Een briljant boek.’ Christopher Clarke in Die Zeit.

Na de Tweede Wereldoorlog raakte de Duitse keizersfamilie Hohenzollern al hun landerijen, kastelen en kunst kwijt. Met rechtszaken, intimidatie en manipulatie proberen zij tot op de dag van vandaag hun verloren eigendommen terug te krijgen. Alles draait om de vraag: waren de Hohenzollerns goed of fout tijdens de Tweede Wereldoorlog? Hebben zij Hitler aan de macht geholpen en collaboreerden zij met de nazi’s?

Sinds 1945 zet de familie Hohenzollern vol in op de eigen onschuld en beweert zelfs in het verzet actief te zijn geweest.In zijn nieuwste boek Het Familiebedrijf – in goede en kwade dagen (Owl Press) belicht Prof. Dr Johan Lambrecht (KU Leuven) de vele troeven én uitdagingen van familiale ondernemingen in Vlaanderen en in het buitenland.

Familiebedrijven intrigeren. Niet alleen op het kleine scherm, maar ook voor onderzoekers zijn familiebedrijven al decennialang een dankbaar onderwerp. Toch blijven er veel misvattingen over bestaan. Zo stond een familiaal karakter veertig jaar geleden gelijk aan onprofessionaliteit, terwijl familiebedrijven nu om hun langetermijngerichtheid, kennis en inzet geprezen worden. Maar klopt dat wel? Zijn familiebedrijven crisisbestendiger, degelijker, duurzamer? Of kan een emotionele band met het bedrijf ook schade berokkenen?

In dit boek biedt professor Johan Lambrecht een nuchtere blik op familiebedrijven. Hij bespreekt hun troeven en kwetsbare plekken en laat zien hoe familiebedrijven hun sterktes kunnen behouden en hun zwaktes kunnen aanpakken. Dit alles wordt rijkelijk geïllustreerd met talrijke voorbeelden van Belgische en buitenlandse familiebedrijven. Eigenaars, bestuurders, leidinggevenden en adviseurs, ook van niet-familiebedrijven, zullen veel opsteken van dit unieke werk.

 

 

(copyright foto: Het Familiebedrijf) In hun nieuwste boek Investeren in de derde helft van je leven (Lannoo) geven de financiële journalisten Michaël Van Droogenbroeck (VRT) en Ewald Pironet (Knack) concrete antwoorden op de vele vragen waarmee zestigplussers – en anderen – worden geconfronteerd. Zij geven tal van waardevolle tips over geld, pensioen, wonen, zorg en andere belangrijke zaken.

Financiële gemoedsrust voor zestigplussers en hun (klein)kinderen

Je bent (binnenkort) met pensioen, en je hebt een appeltje voor de dorst bij elkaar gespaard. Maar wat kost oud(er) worden? Moet je (veel) belastingen (blijven) betalen als je met pensioen bent? Mag je (voltijds) bijklussen? Heeft het voor zestigplussers (nog) zin om (actief) te beleggen? Schenk je (nu al) aan je (klein)kinderen, of stel je (ook) een testament op? Wat doe je met je huis, ruil je dat in voor een (service)flat? Kun je daar nog (gemakkelijk) voor lenen op oudere leeftijd? En (waarom) kan een zorgvolmacht nuttig zijn?

– Een helder opgebouwd boek dat geldzaken op gevorderde leeftijd bespreekbaar maakt, ook tussen generaties onderling.

– Gidst je vakkundig door de complexe Belgische regelgeving over pensioenen.

– Met aandacht voor alle aspecten van ouder worden, van overwinteren in warmere oorden tot de zin en onzin van een uitvaartverzekering.

– Met getuigenissen van bekende Vlamingen, van Rik Van Cauwelaert, Jan Peumans en Raymonda Verdyck tot Geert Hoste en Herman Daems.

 In hun nieuwste én straffe boek Wie Wij Waren (Davidsfonds) blikken Herman Van Rompuy en Rik Van Cauwelaert met open vizier terug op de steeds veranderende wereld zoals zij die in de afgelopen driekwart eeuw hebben beleefd, meegemaakt en waargenomen. Geen interview, wel een uniek tweegesprek tussen een staatsman die als geen ander mee vormgaf aan de Vlaamse, Belgische en Europese geschiedenis van de voorbije halve eeuw en één van de belangrijkste Vlaamse journalisten van dezelfde periode.

Herinneringen, ervaringen en argumenten cirkelen om de grote vragen van de afgelopen decennia heen. Of het nu gaat om het wegdeemsteren van de katholieke kerk, de impact van mei ‘68, de grote politieke uitdagingen van de twintigste eeuw, de groeiende verwijdering tussen Vlaanderen en Wallonië, de plaatsing van Amerikaanse raketten en de Koude Oorlog of de grote figuren uit de Vlaamse, Belgische en internationale politiek, altijd spreken Van Rompuy en Van Cauwelaert vrank, vrij en scherpzinnig. Dit boek leest als de mémoires van beide tenoren.De Bourgondische tijd was in alle opzichten voorspoedig maar niet voor de positie van de edelvrouw. Meester verteller Edward De Maesschalck brengt deze vrouwen voor het voetlicht en laat hen opnieuw schitteren in zijn nieuwste boek Moed en tegenspoed.

In de overgangstijd van middeleeuwen naar renaissance pikten mannen het niet langer dat vrouwen in eigen naam bestuurden. De vrouwen verzetten zich, soms met de moed der wanhoop, tegen deze evolutie. De eerste vrouw die alarm sloeg was Christine de Pisan, maar ook later bestreden vele edelvrouwen de teloorgang van hun waardigheid. Tien edelvrouwen passeren in Moed en tegenspoed de revue: Margaretha van Brabant, Margaretha van Male, Christine de Pisan, Jeanne d’Arc, Isabella van Portugal, Guigone de Salins, Jacoba van Beieren, Maria van Bourgondië, Johanna de Waanzinnige, Margaretha van Oostenrijk. Ze waren vaak moedig maar steeds meer machteloos. De Maesschalck heeft in dit prachtige boek ook aandacht voor fenomenen als bastaards, nonnen, begijnen, zieneressen, politiek actieve vrouwen en vermeende heksen, vrouwenkleren en juwelen, en naar liefde, seks en ongepaste mannengrappen.Investeren in onroerend goed is van alle tijden maar zeker nu – in acht genomen de torenhoge inflatie, onzekerheid op de beurs en de oorlog in Oekraïne – een meer dan gegeerd alternatief voor beleggingen in papier en andere waarden. Twee absolute experts schreven daarover het complete vastgoedboek. Patrick Luysterman is een economisch journalist en volgde voor De Tijd gedurende vele jaren de immobiliënsector. Bart van Opstal was voorzitter van de Federatie van het Notariaat. Zij schreven het hoogst actuele boek: Een huis kopen zou niet moeilijk mogen zijn (Uitgeverij Lannoo).

Is de woningmarkt over haar hoogtepunt heen?

Vooral dankzij de steeds verder dalende hypothecaire rente bleven de prijzen op de Vlaamse woningmarkt decennialang stijgen. Het voorbije jaar is er evenwel veel veranderd. De rente is sinds begin dit jaar verdubbeld. Bouwmaterialen werden fors duurder. De energiefactuur is geëxplodeerd. Hoe energiezuinig een woning is, bepaalt steeds meer de prijs. De overheid verhoogt de druk om bestaande woningen duurzaam te renoveren. Ontwikkelaars stellen nieuwbouwprojecten uit.

Wat betekent dit allemaal voor de kandidaat-(ver)koper? Blijft het interessant om te lenen? Is een huis nog wel een goede en een haalbare investering? Is kopen nog altijd interessanter dan huren? Nieuwbouw, instapklaar bestaand, of bestaand maar zwaar te renoveren? Wat zijn de mogelijke valkuilen? Wat betekent dit allemaal voor zij die van vastgoed leven?Prof. Em. Dr Marc Bossuyt was de eerste Vluchtelingencommissaris en is tevens emiritus Voorzitter van het Grondwetteljk Hof. Hij publiceert met Tussen demagogie en hypocrisie zijn lang verwachte memoires. Daarin schuwt hij het debat over actuele thema’s niet.

Discussies over vluchtelingen en asielzoekers zijn niet nieuw. Marc Bossuyt weet als geen ander hoe de materie de politiek kan beroeren. In Tussen demagogie en hypocrisie diept Bossuyt herinneringen op aan zijn periode als de eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van België. Terloops belicht hij de bijzondere situatie van asielzoekers uit bepaalde landen, zoals ‘IRA-priester’ Patrick Ryan of het Baskische ‘ETA-koppel’ Garcia-Moreno. Ook bij de dood van Semira Adamu staat hij stil.

Bossuyt was als eerste vluchtelingencommissaris het voorwerp van kritiek van niet-gouvernementele organisaties, advocaten, politici, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Leman-centrum, de media … Dat weerhield hem niet als eerste een asielbeleid uit te dokteren dat zijn sporen nalaat tot vandaag.

Ook het huidige asiel- en regularisatiebeleid legt Bossuyt onder de loep – vele onderwerpen en argumenten van weleer steken immers telkens opnieuw de kop op. De asielcrisis van 2015 toonde aan dat Europa nog niet klaar is met een efficiënt asielbeleid. Bossuyt vraagt zich af of het huidige systeem houdbaar is.In zijn tiende boek The Mystic Hand schrijft Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt hoe de centrale bankiers met vallen en opstaan de wereldeconomie in de XXIste eeuw proberen vorm te geven. Op dit 344ste Brandtpunt Diner gaat Van Overtveldt in debat met Jan Smets, Ere-Gouverneur van de Nationale Bank van België. Zij worden ingeleid door Geert Noels, CEO en Hoofdeconoom van Econopolis. Dit belooft een bijzonder boeiende debatavond te worden!

Centrale bankiers hebben de afgelopen decennia een ongekende status verworven. Vooral sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 houdt de wereld de adem in telkens wanneer zij nieuwe beleidsinterventies aankondigen. Gezien het ondoorzichtige karakter van de geldhoeveelheid is de ‘mystieke hand’ van centrale bankiers overal voelbaar. Nooit eerder is het beleid van centrale banken zo bepalend geweest, schrijft gewezen Federaal Financiënminister Johan Van Overtveldt, niet alleen voor de financiële markten, maar ook voor de nationale economieën en het algemeen welzijn.

The Mystic Hand schetst knap de wijze waarop centrale bankiers de kneepjes van hun vak hebben geleerd, afgeleerd, opnieuw geleerd en nog steeds moeten leren.

In de financiële crisis van 2008 hebben centrale bankiers de wereld gered van een herhaling van de Grote Depressie van de vorige eeuw. Maar toen het ergste achter de rug was, bleven de centrale bankiers een onconventioneel monetair beleid voeren – zelfs tot negatieve beleidsrentevoeten en massale interventies op de obligatiemarkten, wat resulteerde in voortdurende injecties van liquiditeit.

Tijdens de Covid-19 pandemie verdubbelden de meeste centrale bankiers de intensiteit van dit soort beleid. Hoewel de financiële crisis hen ertoe noopte doortastend op te treden, kan volgens Van Overtveldt niet langer worden ontkend dat de gevolgen van dit expansieve monetaire beleid tot grote problemen heeft geleid. Het centralebankenbeleid van het jongste anderhalf decennium heeft geleid tot een onophoudelijke opbouw van hefboomwerking en schuld, tot speculatieve zeepbellen in verschillende markten, tot ondermijning van de bereidheid van politieke autoriteiten om hun begroting op orde te brengen, tot een zombificatie van de economie, de groei van schaduwbankactiviteiten, en tot groeiende ongelijkheid in de wereld.

Centrale bankiers staan op een cruciaal keerpunt voor de toekomst van hun beroep, en nog meer voor de toekomst van onze economie. Er moeten nieuwe lessen worden geleerd. Onze toekomst hangt af van de vraag of dit de juiste lessen zijn.

 Als hoogleraar in de rechten spreekt Danny Pieters na 47 jaar academische carrière vrijuit over wat hem gedurende die hele periode heeft verwonderd en verontwaardigd. Terugblikkend op zijn leven en werken – hij was ook Senaatsvoorzitter, federaal parlementslid en Vice-Rector – poneert hij in zijn nieuwste boek Uitgesproken 47 scherpe stellingen over Vlaanderen en Europa.

In deze stellingen pleit Danny Pieters voor een meer atletische overheid, een nieuw Europa en het centraal stellen van werkzaamheid en solidariteit. Hij geeft ook een aantal ideeën mee over recht en gerechtigheid, cultuur, taal, onderwijs en onderzoek. Elke stelling staat op zich, maar alle zijn ze uitgesproken. Heel wat stellingen staan haaks op de tijdsgeest of strijden met sommige gevestigde belangen en machten. Zijn boek Uitgesproken is meteen één grote uitnodiging tot verder maatschappelijk debat.

Enkele stellingen: Je eigen taal en cultuur bescherm je niet door op jezelf terug te plooien. – Maak iemands geslacht een louter medisch gegeven. – Ondernemingen zijn niet alleen van wie erin geïnvesteerd heeft. – Een modern gerechtelijk apparaat verenigt goede en snelle rechtspraak. – Geen volledig vrije keuze inzake afstand van fundamentele rechten.

Het eerste Brandtpunt Diner (07.03.2022) met Luc De Laet was op nauwelijks één dag helemaal uitverkocht! Gelet op de grote belangstelling organiseren wij uitzonderlijk een tweede Brandtpunt Diner met Luc n.a.v. Het Vleesboek op maandag 14 maart om 18u45 in zijn restaurant Butcher’s Dining by De Laet & Van Haver te Hove. 

De vermaarde vleesspecialist Luc De Laet levert kwaliteitsvlees aan klanten als Roman Abramovich en Rafael Nadal. De auteur bij uitstek dus voor een exclusieve en unieke publicatie! In Het Vleesboek fileert Luc De Laet de allerbeste stukken vlees en de heerlijkste bereidingen. Hij vertelt het herkomstverhaal van enkele rassen, spreekt met kleinschalige kwekers en brengt recepten met dat heerlijke stukje vlees.

Het professionele levensverhaal van Luc De Laet start wanneer hij op 23-jarige leeftijd een lokale slagerij overneemt in Hove. Al in die eerste maanden begrijpt hij hoe in zijn vak smaakvervlakking om de hoek loert. Een slager of beenhouwer is namelijk een eeuwenoude stiel waaraan expertkennis, traditie en jarenlange ervaring ten grondslag ligt – wat vaak in strijd is met de heersende massaconsumptie. Luc had meteen de ambitie om trouw te blijven aan oude kwaliteitsrassen, authentieke producten en ambachtelijke bereidingen van weleer, maar dan op basis van hedendaagse technologie en techniek. Met die visie in het achterhoofd schreef hij eveneens vol enthousiasme en passie Het Vleesboek.De vermaarde vleesspecialist Luc De Laet levert kwaliteitsvlees aan klanten als Roman Abramovich en Rafael Nadal. De auteur bij uitstek dus voor een exclusieve en unieke publicatie! In Het Vleesboek fileert Luc De Laet de allerbeste stukken vlees en de heerlijkste bereidingen. Hij vertelt het herkomstverhaal van enkele rassen, spreekt met kleinschalige kwekers en brengt recepten met dat heerlijke stukje vlees.

Het professionele levensverhaal van Luc De Laet start wanneer hij op 23-jarige leeftijd een lokale slagerij overneemt in Hove. Al in die eerste maanden begrijpt hij hoe in zijn vak smaakvervlakking om de hoek loert. Een slager of beenhouwer is namelijk een eeuwenoude stiel waaraan expertkennis, traditie en jarenlange ervaring ten grondslag ligt – wat vaak in strijd is met de heersende massaconsumptie. Luc had meteen de ambitie om trouw te blijven aan oude kwaliteitsrassen, authentieke producten en ambachtelijke bereidingen van weleer, maar dan op basis van hedendaagse technologie en techniek. Met die visie in het achterhoofd schreef hij eveneens vol enthousiasme en passie Het Vleesboek.

 

Het eerste Brandtpunt Diner (07.03.2022) met Luc De Laet was op nauwelijks één dag helemaal uitverkocht! Gelet op de grote belangstelling organiseren wij uitzonderlijk een tweede Brandtpunt Diner met Luc n.a.v. Het Vleesboek op maandag 14 maart om 18u45 in zijn restaurant Butcher’s Dining by De Laet & Van Haver te Hove. Snel inschrijven is de boodschap!Sammy Mahdi, Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, formuleert in zijn boek Van hol naar vol concrete alternatieven en oplossingen voor de grote thema’s van vandaag zoals veiligheid, klimaat en pensioenen.

Geen holle politieke slogans, geen ‘tjeverige’ taal, maar een stevige portie zelfkritiek. Sammy Mahdi legt niet alleen de vinger op de wonde van de christendemocratie vandaag, hij formuleert ook concrete alternatieven en oplossingen voor de grote thema’s van vandaag: veiligheid, klimaat en zelfs pensioenen. In dit boek presenteert hij tien wake-upcalls om met andere ogen te kijken naar christendemocratische partijen in Vlaanderen, België en West-Europa.

 Mark Elchardus, één van de befaamdste sociologen in Vlaanderen en Nederland, schreef met Reset zijn opus magnum. In ruim zeshonderd bladzijden schrijft hij helder en boeiend over actuele thema’s en uitdagingen die iedereen beroeren, zoals identiteit, gemeenschap en democratie.

“In de Lage Landen is Reset ongetwijfeld één van de belangrijkste politieke boeken van de afgelopen decennia. Hopelijk lezen de Europese plannenmakers mee.” Rik Van Cauwelaert.

Europa kende na de Tweede Wereldoorlog een periode van grote vooruitgang gekenmerkt door toenemende gelijkheid, stijgende productiviteit, expansie van het onderwijs en fundamentele wetenschappelijke en technologische doorbraken. Maar in de jaren zeventig begon het tij te keren. In de eerste periode was het beleid gericht op de gemeenschap; in de tweede was het (neo)liberaal. De productiviteit slabakte en de ongelijkheid en crisisgevoeligheid van de economie namen toe.

Het nieuwe neoliberale regime droeg bij tot instabiliteit in Afrika en het Midden-Oosten, tot massale illegale migratie ook. In tal van westerse landen groeide de interne verdeeldheid.

Sinds 2008 is dit regime in diepe crisis. De vertrouwde vormen van gemeenschapsdenken – christendemocratie en sociaaldemocratie – zijn inmiddels zodanig geliberaliseerd dat zij niet in staat blijken terug te keren naar een beleid gestoeld op gemeenschapsdenken. Die taak valt vandaag het nationalisme te beurt.

 

 

copyright foto auteur: uitgeverij ErtsbergEen half jaar voor hij afscheid nam van de Wetstraat sloeg Covid-19 meedogenloos toe en kreeg Philippe De Backer de zwaarste opdracht uit zijn politieke loopbaan voor de kiezen. Zes maanden lang voerde hij als minister oorlog tegen het coronavirus. In zijn spannende boek En nu is het oorlog blijkt hij open en eerlijk terug op de rollercoaster waarin hij zat, maar kijkt hij ook vooruit hoe wij ons beter kunnen wapenen tegen volgende crisissen.

 

 

 

copyright foto auteur: uitgeverij ErtsbergSofie Van de Velde neemt je in Expeditie Kunst mee achter de schermen van haar galerij, naar het kunstenaarsatelier en naar grote verzamelaars. Vanuit haar eigen huis − dat kunst ademt – leert ze je op een speelse manier hoe ook jij je eigen kunstverzameling kunt starten. En daar heb je verrassend genoeg geen groot kapitaal voor nodig. Haar praktische tips, do’s en don’ts en faq’s helpen je op weg. Er zijn geen grote, duistere geheimen. Alles draait om liefde, goesting en het lef om je eigen keuzes te maken.

 

 

 

copyright foto auteur: Philippe MathysDe doodgravers van België is het ware verhaal – achter de schermen – van 662 dagen regeringscrisis. De ervaren en allicht best geïnformeerde Wetstraatjournalist Wouter Verschelden (Newsweek) sprak met alle hoofdrolspelers. Hij reconstrueert, op basis van de input van Alexander De Croo, Bart De Wever, Paul Magnette, Conner Rousseau, Georges-Louis Bouchez, Koen Geens en tal van andere hoofrolspelers, een zonder meer spectaculair verhaal. Dit – in alle opzichten – onthullend boek, wordt sedert zijn publicatie door zowat alle gevestigde media in Vlaanderen compleet doodgezwegen. Reden te meer voor Brandtpunt om Wouter Verschelden – exclusief voor u – het woord te geven.

Dit boek biedt op tal van cruciale vragen een vaak verrassend antwoord:
– Waarom kostte het Alexander De Croo (Open VLD) tien maanden van aarzelen, draaien en keren, voor hij uiteindelijk premier wordt van een Vivaldi-regering? Wat hing hem boven het hoofd?
– Hoe ver exact gingen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) in het sluiten van hun ‘grote deal’ voor België̈?
– Wat was precies de rol van het Paleis? Waarom wilde koning Filip zo graag een coalitie van N-VA en PS?
– Hoe bleef het land – te midden van een pandemie – met een niet-functionerende regering, inclusief een ‘superkern’, draaien?

De doodgravers van België geeft u een unieke inkijk in de machinekamer van de Belgische politiek. Dit boek neemt u mee naar confidentiële gesprekken tussen partijvoorzitters en de koning, geheime afspraken op Brusselse appartementen, dure gezworen eden, en … een boulevard van gebroken beloften. Het is een uniek verslag van een woelige periode. Een regeringscrisis van 662 dagen, een absoluut wereldrecord. (Het tweede staat eveneens op naam van dit koninkrijk…). Het is een hoogst eigenaardige tijd (dixit The Economist) met minderheidskabinetten tijdens een pandemie, die geplaagd worden door intrige en verraad.

Hoe is het zo ver kunnen komen? En vooral: hoe moet het nu verder met de toekomst van dit uitermate complexe land, van Vlamingen en Franstaligen, in het hart van Europa?Twintig jaar na de terroristische aanslagen van 9/11 staat Botsen de beschavingen? stil bij de maatschappelijke polarisatie die sindsdien stevig escaleerde. Bart De Wever gaat samen met Khalid Benhaddou op zoek naar een antwoord op de vraag of beschavingen botsen. En als ze dan botsen, is er dan toch nog toekomstperspectief?

De polarisatie tussen christendom en islam is een aanleiding en opstap om ook in andere domeinen te onderzoeken hoe gepolariseerd het publieke debat daar gevoerd wordt. Bart De Wever en Khalid Benhaddou sparen in Botsen de beschavingen? geen heilige huisjes. Thema’s als integratie, identiteit, vrije meningsuiting en de woke cultuur, fake news en social media, globalisering en migratie, en klimaat komen aan bod. Stuk voor stuk domeinen waarin de breuklijnen heel zichtbaar zijn en waarin bij heel wat mensen fundamentele onrust en onbehagen leeft. Is onze identiteit nog krachtig genoeg om tot een oplossing te komen? En wat houdt zo’n oplossing dan in? Is het een pakket regels en wetten? Hoort een samenleving niet zelf een probleemoplossend vermogen te hebben? Waar liggen de antwoorden richting unificatie tussen verschillende mensen en verschillende groepen? Is er überhaupt nog een narratief en een basisverhaal? Of neemt fatalisme het helemaal over?

 Herman Van Rompuy was voorzitter van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders. In zijn nieuwste boek Mijmeringen biedt hij de lezer een openhartige inkijk in zijn geestelijk leven. Hij kan terugblikken op een bijzonder rijk gevuld leven, maar hij is nog steeds op zoek naar zingeving, verstilling en ontroering. Dit boek bevat ook honderd nieuwe haiku’s.

Vier decennia lang was Herman Van Rompuy politiek actief. Zijn engagement in de christendemocratische beweging was al die tijd gestoeld op waarden en gevoelens die hij vanaf 1998 in de vorm van dagboekaantekeningen en haiku’s onder woorden bracht. Terwijl hij midden in de maalstroom van het politieke leven stond, kwam hij op papier tot verstilling, inzicht en onthechting. In de periode waarin de hier verzamelde teksten ontstonden, stond hij eerst aan de absolute top van het Belgische en later ook het Europese politieke toneel. In Mijmeringen verbindt Herman Van Rompuy gebeurtenissen, ontmoetingen en dingen die hij hoort of leest aan bespiegelingen over kunst, politiek, filosofie, literatuur, geloof en het leven in het algemeen. De ene keer beschouwend, de andere keer poëtisch. De bestendige zoektocht naar goedheid, waarheid en schoonheid.Studenten komen al eeuwenlang uit alle windstreken naar de KU Leuven, gesticht in 1425. Erasmus, Dodoens, Vesalius, Mercator, zelfs paus Adrianus van Utrecht, zaten er op de studiebanken. Leuven was hèt trefpunt van het intellectuele leven in de Nederlanden. Edward De Maesschalck geeft tijdens een uitzonderlijke rondleiding een verrassend en vernieuwend beeld van een tot nu onderbelicht maar belangrijk facet van de universiteitsgeschiedenis. U ontvangt tevens zijn nieuwste boek: Leuven en zijn colleges.

De colleges werden gesticht door weldoeners die hun bezittingen voorbestemden om tot ver na hun dood te voorzien in kost en inwoning voor familieleden, streekgenoten of gewoon voor arme studenten. Het was mecenaat avant-la-lettre, een zeldzame kans om de maatschappelijke ladder op te klimmen.

Iedereen kent de befaamde colleges van Cambridge en Oxford. Op deze unieke Brandtpunt rondleiding leert u de colleges van Leuven kennen!

Edward De Maesschalck, studeerde geschiedenis in Leuven en Parijs. Hij behaalde een doctoraat Wijsbegeerte & Letteren in 1977. Tot 1979 was hij assistent aan de KU Leuven. Daarna werd hij programmamaker voor de openbare omroep. Thans is hij full-time auteur en publiceerde hij spraakmakende boeken over de Bourgondische vorsten, de Graven van Vlaanderen en de Habsburgers.Hans Vandeweghe is zonder twijfel de meest beruchte én de meest gerespecteerde sportjournalist in Vlaanderen. Wie beter dan hij kan nu – tijdens het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen in Tokyo – ons inwijden over de vele facetten van het sportleven. Hij schreef met Laster & Eerroof als het ware zijn testament. Een super sportief Brandtpunt om niet te missen!

Hans Vandeweghe schreef voor Knack en Humo, voor De Morgen en De Standaard, voor Vlaanderen en voor Nederland. In al die tijd toonde hij zich steeds van zijn meest kritische kant, scherp maar rechtvaardig, meedogenloos maar beredeneerd. Laster en eerroof, maar dan zonder blijvende schade.

Op zijn 63 maakt hij als het ware zijn testament op. Hij duikt in de honderden columns die hij schreef en stelt vast dat ze nog immer relevant of terecht zijn, of juist niet. Hij klopt zich op de borst wanneer blijkt dat hij gelijk had, hij biecht op wanneer hij zich vergiste. De man die ooit sprak met Johan Cruijff, Lance Armstrong, Michael Jordan en vele andere legendes, schreef met Laster & Eerroof een pakkend boek.In dit boek schrijft Conner Rousseau zijn verhaal: hoe hij het tot ieders verwondering schopte tot voorzitter van Vooruit (voorheen: SP.A). Dat verhaal begint in de Barkentijn. De jeugdkampen die daar plaatsvonden waren het onmisbare begin voor al wat volgde. Het waren de jeugdkampen die Rousseau met beide voeten in de samenleving zetten. Daar ontstond zijn maatschappelijk engagement en zijn visie op de samenleving en begon wat hij zijn politieke strijd omschrijft. Op die plaats ontmoette hij kinderen als T., die hem een ongemakkelijke realiteit voorhielden, namelijk dat onze samenleving nog altijd heeft af te rekenen met armoede, ongelijke kansen, verwaarlozing, discriminatie en onderdrukking.Eric Van Rompuy was meer dan veertig jaar actief in de politiek. In zijn memoires – Rebel met een missie – blikt hij daar eerlijk en scherp op terug. Hij wordt op dit exclusieve Brandtpunt Ontbijt ingeleid door zijn broer Herman Van Rompuy, voormalig Europees President.

Eric Van Rompuy was meer dan veertig jaar actief in de politiek, op lokaal, Vlaams, federaal en Europees niveau. In 1977 stapte hij in de politiek als nationaal voorzitter van de CVP-jongeren. Een rol die de rebelse Van Rompuy enthousiast op zich nam. Zo fulmineerde hij tegen de anomalieën van het Egmontpact: André Cools noemde hem ‘Le flamand arrogant’ en Antoinette Spaak smeekte Leo Tindemans: ‘Faites-le taire!’ Maar Eric zweeg niet en zorgde mee voor de val van de eerste regering-Martens.

In de jaren 1980 zetelde hij o.a. in het Europees parlement en vanaf 1991 mocht hij de CVP-fractie voorzitten in de Vlaamse Raad. In 1995 werd hij daarvoor beloond met de ministerpost voor Economie, KMO, Landbouw en Media. Hij stimuleerde de Vlaamse economie naar rendabele innovatieve ondernemingen en hervormde de stramme BRTN tot de huidige VRT.

Zijn gloriejaren in de Kamer beleefde hij vanaf 2014 tot zijn pensioen in 2019. Hij werd voorzitter van de prestigieuze commissie Financiën, waar hij een groot criticus werd voor de bevoegde minister Johan Van Overtveldt (N-VA) en de regering-Michel.Alfons Verplaetse was niet alleen de architect van de devaluatie van de Belgische frank in 1982. In De laatste gouverneur toont Rik Van Cauwelaert aan de hand van archiefonderzoek en gesprekken met binnen- en buitenlandse kroongetuigen dat Verplaetse veel meer was dan dat. Als gouverneur van de Nationale Bank van België en als schaduwpremier maakte hij het land klaar voor de toetreding tot de euro.

Nooit woog een gouverneur van de Belgische centrale bank meer op de politieke besluitvorming dan Alfons Verplaetse. Op 3 juli 1989, enkele maanden voor de val van de Muur, werd hij gouverneur van de NBB, en tegelijk bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen en het IMF. Dat verschafte hem een breed inlichtingennetwerk. Verplaetse woonde tal van meetings bij onder het toezicht van de Europese ministers van Financiën, onder wie de latere Franse president Valéry Giscard d’Estaing en Helmut Schmidt, die naderhand bondskanselier werd. Kort na de Duitse hereniging nam Verplaetse de regering-Martens in snelheid en koppelde de Belgische frank aan de Duitse mark. Een roekeloze onderneming volgens vooraanstaande economen. Een noodzakelijke ingreep, vond hijzelf, omdat die de politici een monetaire discipline oplegde en de aansluiting van België bij de Europese koplopers forceerde. België werd uiteindelijk tot de eurozone toegelaten, ondanks het aanvankelijke verzet van de Duitsers en de Nederlanders. Dat was de verdienste van Verplaetse.

In een exemplaar van zijn memoires dat hij voor hem opzijlegde, schreef Jean-Luc Dehaene: ‘Voor Fons Verplaetse, architect van het Globaal Plan en mijn gids naar de euro.’ Dat soort erkentelijkheid is heel zeldzaam geworden in de politiek.

Rik Van Cauwelaert is één van de meest gezaghebbende observators in de Westraat en ver daarbuiten. Wekelijks fileert hij de nationale en internationale politiek in zijn veel gelezen en geprezen rubriek Paleis der Natie in De Tijd. Hij is regelmatig te gast in De Afspraak en Terzake (VRT/Canvas).

 

Foto Rik Van Cauwelaert ©ID/ Bart Dewaele